స్వార్ధపు ఆలోచన

స్వార్ధపు ఆలోచన

Views: 244
0 0
Read Time:2 Minute, 9 Second

స్వార్ధపు ఆలోచన

ఒకానొకప్పుడు ఒక ధనవంతుడు ఒక పెద్ద కుటుంబమును కలిగియుండెను. కుటుంబము పట్ల అతనికి ఎంతో ప్రేమ, శ్రద్ధ ఉన్నప్పటికీ అతని కుటుంబ సభ్యులు మాత్రం అతని వెనుక ఉన్న ధనమునే ఆశిస్తూ ఉండేవారు. వారు ఆయన పట్ల కపట ప్రేమ, శ్రద్ధ చూపుతుండేవారు. పాపం ధనవంతుడు ఇది తెలుసుకోలేకపోయాడు.

                   ఒకానొక దినమున ధనవంతుడు జబ్బు చేసి మంచాన పడ్డాడు. కుటుంబ సభ్యులు ఎవరు కూడా ఆయన పట్ల శ్రద్ధ చూపించకపోగా ఎవరి పనుల్లో వారు నిమగ్నమైపోయారు. కానీ ఒక అపరిచితుడు ప్రతిదినం సాయంత్రము వచ్చి ధనవంతుని యోగక్షేమములు అడుగుతుండేవాడు. అతను ప్రతి సాయంత్రం వస్తూ ” అయ్యగారి ఆరోగ్యం ఎలా ఉన్నది బాగున్నారా” అని అడుగుతూ ఉండేవాడు. కొన్ని రోజుల తరువాత ఆ ధనవంతుడి ఆరోగ్యం దేవుని దయవలన కుదుటపడింది. శక్తిపుంజుకున్నాక తన యొద్దకు ప్రతి దినం వచ్చి తన యోగక్షేమాలు తెలుసుకున్న ఆ వ్యక్తి ఎవరో తెలుసుకోవాలనుకున్నాడు. తన క్షేమం కొరకు అంత శ్రద్ధ చూపించిన అతనికి కృతజ్ఞతలు తెలపాలి అనుకున్నాడు ఆ మరుసటి దినము ఆ అపరిచితుడు వచ్చి ఆ ధనవంతుడి ఆరోగ్యం గురించి విచారించగా, ఆ ధనికుడు బయటకు వచ్చి అతనికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసి నీవెవరు? అని అడిగాడు. అప్పుడు అతడు అయ్యా “నేను శవపేటికలు తయారుచేయువాడిని అని బదులిచ్చాడు.”
” వెలుపల వెన్న లోపల మురికి కాలువ
ప్రేమ ప్రయోజనమును విచారించు కొనదు” 1కొరింథీ 13:5

Happy
Happy
100 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
ఉపమానాలు (Parables) సండే స్కూల్ కధలు